Wednesday, January 2, 2008

அரியத்திலுருளும் உணர்வுகள்

அரியத்திலுருளும் உணர்வுகள்

//////
சூனியக்காரியொருத்தியின் பாவனையுடன்
உனதந்தச் சிவப்பு ரோஜாக்களை
///////

இந்த உருவகம்-சிவப்பு ரோஜாக்கள்- எதனைப் பற்றியது,கவிதையை முற்றாக உணரும் ஆர்வத்தில் கேட்கிறேன்..

அரியம் என்பது முக்கோணப் பட்டகம்தானே??????

1 comment:

சதுக்க பூதம் said...

Do you have any tool to get all of your comments and publish in a seperate blog?

தேட...